Evidence-Based Nutrition, Żywienie Oparte na Dowodach Naukowych

Evidence-Based Nutrition, Żywienie Oparte na Dowodach Naukowych to konferencja organizowania w celu szerzenia fachowej wiedzy dotyczącej żywienia, opartej na rzetelnych badaniach naukowych. Podczas konferencji zostaną poruszone tematy wzbudzające największe zainteresowanie, a także kontrowersje wśród dietetyków. Dobór prelegentów, na co dzień pracujących według standardów Evidence-Based Medicine gwarantuje merytoryczne podejście do prezentowanych zagadnień. Podczas konferencji obalone zostaną mity i potwierdzone fakty dotyczące żywienia. Osoby zainteresowane uczestnictwem (czynnym lub biernym) w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej konferencji. Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w konferencji.

 

www.ebn.edu.pl

„Dieta matki karmiącej piersią – fakty i mity”

Kobieta w czasie laktacji ma zmienione potrzeby żywieniowe, które wynikają z produkcji pokarmu i zmian w regulacji hormonalnej. Wykład stanowi przegląd dostępnej wiedzy na temat wytycznych żywienia kobiet w okresie laktacji oraz znanego wpływu diety matki na skład produkowanego przez nią mleka.

Mgr Małgorzata Jackowska


„Alergia pokarmowa – możliwości diagnostyczne”

Nadwrażliwość na pokarmy stanowi jeden z kluczowych i coraz częstszych problemów, z którymi stykają się nie tylko alergolodzy, ale również specjaliści różnych innych dziedzin medycyny. Ekspozycja na alergeny pokarmowe może wywoływać szerokie spektrum objawów subiektywnych i obiektywnych począwszy od dyskretnych i przejściowych zmian skórnych aż do anafilaksji stanowiącej bezpośrednie zagrożenie życia. Złożona i często żmudna diagnostyka stanowi duże wyzwanie dla praktycznej alergologii. Niniejszy wykład będzie omówieniem praktycznych i teoretycznych aspektów oraz możliwości diagnostycznych alergii pokarmowej.

Dr n. med. Barbara Rymarczyk


„Dieta w chorobach autoimmunologicznych”

Czy istnieje terapeutyczna interwencja w chorobach autoimmunologicznych, która będzie jednocześnie oparta na faktach? Podczas wykładu omówiony zostanie przegląd najnowszych badań na temat związków między dietą i chorobami autoimmunlogicznymi. Zostaną zaprezentowane również opisy przypadków, wskazujące na korzyści stosowania leczenia dietetycznego w autoimmunizacji.

Mgr Małgorzata Desmond


„Witamina D – realny wpływ na zdrowie człowieka czy marketing?”

Opublikowane w roku 2016 badanie dużej grupy dorosłych Polaków ujawniło obecność deficytu witaminy D u blisko 90% zbadanych. Badania sugerują, że deficyty witaminy D mają nie tylko negatywny wpływ na układ mięśniowo-szkieletowy, ale są także czynnikiem współtowarzyszącym a nawet coraz częściej są postrzegane jako istotny czynnik ryzyka wielu ostrych i przewlekłych chorób, w tym chorób infekcyjnych, chorób autoimmunizacyjnych, choroby sercowo-naczyniowej, cukrzycy typu 1 i typu 2, kilku rodzajów raka, zaburzeń neuropoznawczych i chorób psychicznych, a także innych schorzeń, jak niepłodność, czy niepomyślny przebieg ciąży i porodu. Wytyczne suplementacji tej witaminy różnią się zasadniczo między sobą, zaś definicja deficytu witaminy D wciąż jest przedmiotem dyskusji.

prof. nadzw. dr hab. n. med. Paweł Płudowski
Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie


„Otyłość-aktywność hormonalna tkanki tłuszczowej i jej wpływ na występowanie chorób cywilizacyjnych”

Tkanka tłuszczowa pełni bardzo ważną rolę w prawidłowym funkcjonowanuorganizmu jednak jej nadmierne nagromadzenie jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia. Otyłość już nie jest spostrzegana jako problem kosmetyczny a tkanka tłuszczowa nie jest już spostrzegana wyłącznie jako magazyn energii. Badania przeprowadzone w ostatnich latach wykazały, że jest ona narządem endokrynnie czynnym, syntetyzującym wiele substancji zwanych adipokinami lub adipocytokinami (leptyna, adiponektyna, rezystyna, wisfatyna), które mają wpływ na całość procesów metabolicznych zachodzących w organizmie człowieka w tym regulację metabolizmu lipidów, węglowodanów oraz regulację łaknienia.

Mgr Aneta Koszowska


„Probiotyki z żywieniu człowieka”

PProbiotyki pozostają w kręgu zainteresowań nauki o żywieniu człowieka z uwagi na miejscowe, jak i układowe działanie na organizm. Aktywność mikrobioty ludzkiego przewodu pokarmowego przekłada się na stan odżywienia i stan zdrowia człowieka. Bakterie probiotyczne regulują funkcje jelit w zakresie trawienia i wchłaniania składników pożywienia, a poprzez swoje metabolity wpływają na szeroko rozumianą odporność organizmu na czynniki chorobotwórcze.

prof. Małgorzata Ewa Drywień