Nutrigeneomika w praktyce dietetyka

Wprowadzenie do nutrigenomiki:
DNA i polimorfizm DNA,
podstawowe mechanizmy dziedziczenia cech.

Wpływ genów i żywienia na metabolizm folianów, homocysteiny i choliny.
Co daje analiza genu MTHFR?

Czy możliwe jest wykorzystanie informacji o genotypie w dietoterapii otyłości i cukrzycy?

Poradnictwo nutrigenetyczne, czyli jak dopasować dietę do fenotypu metabolicznego.

 

cena: 290 studenci 270

 

agata-chmurzynska

Dr hab. Agata Chmurzyńska doktorat z nauk biologicznych (specjalność - genetyka) obroniła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stopień doktora habilitowanego (specjalność żywienie człowieka) uzyskała w 2012r. decyzją Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Od 2006 pracownik Katedry Higieny Żywienia Człowieka, Uniwersytetu Przyrodniczego z Poznaniu. Założyciel Laboratorium Molekularnych Badań nad Metabolizmem (http://up.poznan.pl/mml). Staże naukowe odbyła m.in. w Monell Chemical Senses Center, Philadelphia, USA oraz Univerisity of North Carolina, Nutrition Research Institute, USA. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych, członek Zarządu Głównego International Society of Nutrigenetics/Nutrigenomics (ISNN), a także Education Committee działającego w ramach (ISNN). Wiedzę z zakresu nutrigenomiki przekazuje m.in. na zajęciach ze studentami Dietetyki oraz Technologii żywności i żywienia, a także w ramach organizowanej w Poznaniu Letniej Szkoły Nutrigenomiki. Zainteresowania badawcze dr hab. Agaty Chmurzyńskiej dotyczą żywieniowych i genetycznych uwarunkowań masy ciała i metabolizmu, w szczególności metabolizmu grup jednowęglowych i metabolizmu lipidów.