O nas

Śląskie Centrum Zdrowia to instytucja utworzona w celu propagowania zdrowego stylu życia, szerzenia profilaktyki chorób oraz rozpowszechniania wiedzy w zakresie zdrowia.

Naszą misją jest doskonalenie zawodowe osób związanych z opieką zdrowotną, poprzez organizowanie szkoleń poruszających aktualne problemy medyczne, a także obalanie powszechnie panujących mitów. W naszej działalności opieramy się w 100% na wiedzy opartej na faktach, a szkolenia przygotowujemy czerpiąc informacje z najnowszych doniesień naukowych.

Pacjentom i osobom niezwiązanym z opieką zdrowotną, oferujemy poszerzenie wiedzy dotyczącej interesujących ich obszarów zdrowia, a także specjalistyczną diagnostykę i leczenie.